Varmt välkommen att kontakta oss för samtal och psykoterapi

På vår mottagning arbetar vi alla utifrån en psykodynamisk grund.

Vi omfattar många olika kompetenser och utbildningar.

Vi har tillsammans mångårig erfarenhet av behandling av allehanda psykiska problem och besvär hos både ungdomar och vuxna.

Välkommen att ta kontakt med någon av oss för att boka tid eller för att fråga mera.


Du hittar oss på Hamnesplanaden 6, några minuters promenad från centrum. 


Vi som jobbar här

Britt-Inger Samuelsson

Annika Burén

Psykolog & psykoterapeut

Jag arbetar med psykoterapi och handledning och kan erbjuda psykodynamisk psykoterapi för ungdomar, unga vuxna och vuxna. Behandlingstiden kan variera från kortare kristerapier i samband med utvecklings- och livskriser till längre psykoterapier. För mer information se Britt-Inger Samuelsson på www.psykologiguiden.se


Handledare och lärare i psykoterapi


0703-221180
britt-inger.samuelsson@telia.com

Psykolog & psykoterapeut

Jag har arbetat som psykolog/psykoterapeut inom kommun och Region i över 30 år och kommer senast från primärvården. Du kan söka hjälp om du känner dig nedstämd eller deprimerad, har ångest, relationsproblem eller bara behöver en konsultation

Jag tar emot vuxna från 18 år.


0706-429723
annikaburen45@gmail.com

.

Lena Manns

Pekka Katala

Tobias Wasserman

Tove Malm

Viktoria Rick

Psykolog & psykoterapeut

Jag tar emot vuxna och ungdomar för korta och långa kontakter samt för stöd och för konsultation. Jag tar även emot föräldrar för konsultation och rådgivning.  

   Jag arbetar utifrån psykodynamisk grund men använder även förståelsen och tekniker från kognitiva beteendeterapeutiska  terapiformer, främst dialektisk beteendeterapi. 

    Jag har mångårig erfarenhet inom specialistpsykiatrin, med barn och vuxna, med bl a emotionell instabilitet. Jag tar emot Dig som söker för ångest-och depressionstillstånd, emotionell problematik, relationsproblem och svårigheter relaterade till livsförändringar och kriser. Jag ger studentrabatt. 

070 481 3663  

psykologlenamanns@gmail.com

Psykolog & psykoterapeut

Jag erbjuder psykoterapi för ungdomar och vuxna. Det kan vara korta eller längre behandlingar för olika problemområden. Jag har lång praktisk erfarenhet och använder den metod som är lämplig, såväl psykodynamisk, KBT, existensiell som interpersonell terapi. Jag ger även handledning.

Jag har avtal med Region Uppsala och tar emot patienter som kommer på
remiss från psykiatrin. Du kan även söka kontakt och få behandling utan remiss. Handledare och lärare i psykoterapi.

0706-343050
1pekka.kataja@gmail.com

Psykoterapeut & beteendevetare

Jag tar emot för psykoterapi på psykodynamisk grund. Det kan gälla både längre psykoterapier med betoning på förståelse eller kortare och mer fokuserade psykoterapier där ett problemområde är i centrum. I inledande samtal kommer vi överens om vad som kan passa.


Jag kan också erbjuda symboldramaterapi, vilket är en terapiform där vi tillsammans arbetar med inre bilder som sedan gestaltas i en kreativ process och Lifespan Integration vilket är en traumafokuserad metod. 


Välkommen att höra av dig.  wasserman@eleos.se 0704-322952 se också www.eleos.se

Psykoterapeut & socionom

Jag erbjuder psykodynamisk lång- och korttidspsykoterapi för ungdomar och vuxna. Jag erbjuder även stöd- och krissamtal samt EMDR behandling.
Terapiernas fokus, innehåll och längd kommer vi gemensamt överens om i de inledande samtalen.

Jag har avtal med Region Uppsala och tar emot patienter som kommer på
remiss från Psykiatrin och från Mödra- och barnhälsovårdspsykologerna. Du kan även söka och få behandling utan remiss. 


Studentrabatt. HBTQI-kompetens.
0739-222737 tovemalmpsykoterapi@gmail.com

Psykolog

Jag arbetar med psykoterapi för unga vuxna och vuxna. Mitt arbetssätt är integrativt med en relationell och psykodynamisk grund. I samtalen använder jag metoder från emotionsfokuserad terapi och self compassion. En kontakt kan vara kortare eller längre beroende på vad du söker hjälp för. Exempel kan vara relationsproblem, kris, nedstämdhet eller identitetsfrågor. Vi utforskar tillsammans dina svårigheter och behov och gör upp en gemensam plan. Välkommen att höra av dig för frågor, eller för att boka in en tid.


070 994 26 27
kontakt@viktoriarick.se